top of page

למי מתאימה טיסה במסוק

  • חברות שרוצות להרשים אורחים מחו"ל

  • אנשי עסקים שזמנם מוגבל ובכל זאת רוצים לסייר בישראל.

  • תיירות אקסקלוסיבית

  • צרכי הסברה ואקטואליה

 

באמצעות סיור מוסק האורח מקבל פרט לאטרקצית הטיסה במסוק גם הבנה של גודל מדינת ישראל, האתגרים הבטחוניים והכלכלים של ישראל, מורכבות האזור התושבים, הדתות השונות והגאוגרפיה היחודית. בזמן הטיסה במסוק עוברים צורות נוף שונות, רואים, מדברים ומסבירים על אקטואליה בשילוב היסטוריה של אלפי שנים, החל מימי התנ"ך ועד לעת המודרנית. ההסברים ניתנים בהתאם לתחומי הענין של הלקוח כדי להעצים את החוויה. שילוב של סיור קרקעי ברגל או ברכב מעצים ומשלים את החוויה שיוצרים ביום סיור אחד קצר.

bottom of page